ARENA VIOLA 30+

flash

 Baza sportiva Arena Viola va gazdui Campionatul de minifotbal Arena Viola 30+ la care pot participa persoanele peste 30 ani. Detalii aici!

Solicitare de emitere a acordului de mediu

SC MWT SPORT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de n-rediu pentru proiectul ,,Construire parc fotovoltaic cu dotari complementare si racord SEN, extravilan cornuna Satchinez" propus a fi amplasat in comuna Satchinez, extravilan, CF 401798,judetul Tirnis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, B-dul. LiviLr Rebreanu nr. 18-18A, si la sediul SC MWT SPORT SRL, localitatea Buzias, str. Unirii nr. 24A, in zilele luni - joi intre orele 800 - 16'0, vineri intre orele 800 - 1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

Anunturile publicate conform preveder{or art. 11 alin (l) lit. (g), se vor depune la APM Timis. Pentru cotrtit.tuarea procedurii la depuner:ea anuntului public documentatia se va completa cu:

a) memoriul de prezentare se va completa in format scris si electronic cu urmatoarele date:
  • - specificarea tipului de celule fotovoltaice;
  • - lucrarile de amenajare ale drumurilor de acces;
  • - durata de exploatare a parcului fotovoltaic;
  • - lucrari necesare organizarii de santier:
  • - amenajarea zonelor de parcare pentru utilaje si autovehicule si amenajari pentru depozitarea ruraterialelor de constructii ;
  • - modul de alimentare cu combustibil a utilajelor; modul de depozitare a combustibilului si masurile pentru protectia solului si subsolului;
  • - specificarea locului unde se vor realizq lucrarile de intretinere si reparare a utilajelor utilizate pe acest arnplasament;
In functie de continutul actelor mentionate ne rezervam dreptul de a solicita informatii suplimentare.
 

Sponsori

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Parteneri

Banner
mado1
gadget