ARENA VIOLA 30+

flash

 Baza sportiva Arena Viola va gazdui Campionatul de minifotbal Arena Viola 30+ la care pot participa persoanele peste 30 ani. Detalii aici!

Evaluarea impactului asupra mediului

SC MWT SPORT SRL anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic cu dotari complementari si racord SEN, extravilan comuna Satchinez” propus pentru a fi amplasat in comuna Satchinez, extravilan, CF 401798, jud Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8⁰⁰-16³⁰ si vineri intre orele 8⁰⁰-14⁰⁰, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 11.12.2013.

 

Sponsori

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Parteneri

Banner
mado1
gadget